Kako se prevode i overavaju dokumenta za nasleđivanje?

Blog » Kako se prevode i overavaju dokumenta za nasleđivanje?

Nasleđivanje označava prenos imovine i drugih prava i obaveza sa umrlog na njegove naslednike. Testament je izjava volje umrlog o tome kome i šta ostavlja od svoje imovine. Nasleđivanje i testament su veoma važne teme, jer se tiču sudbine zaostavštine naših bližnjih nakon njihove smrti. Zato je bitno da se o tome informišemo na vreme i da pripremimo sva potrebna dokumenta.

Ako ste naslednik ili ostavilac imovine u inostranstvu, ili ako ste stranac koji nasleđuje ili ostavlja imovinu u Srbiji, morate da prevedete i overite sva dokumenta koja se tiču nasleđivanja i testamenta. To su važni pravni dokumenti koji određuju kome i šta pripada od imovine umrlog. Bez prevoda i overe, ti dokumenti neće biti priznati ni u Srbiji ni u drugim zemljama.

Dokumenta za nasleđivanje i testament mogu biti različita, u zavisnosti od slučaja. Neka od najčešćih su: izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, lična karta, pasoš, izjava o prihvatanju nasledstva, testament, ugovor o doživotnom izdržavanju, poresko rešenje o nasleđivanju, i slično.

Da biste preveli i overili dokumenta za nasleđivanje i testament, potrebno je da se obratite sudskom tumaču. Sudski tumač je osoba koja ima zvaničnu dozvolu za prevod i overu ovih dokumenata na određenom jeziku. On će prevesti vaše dokumente na željeni jezik i staviti svoj pečat i potpis na prevod i original. Time će potvrditi da je prevod tačan i da je dokument važeći.

Agencija Flash se bavi prevodom i overom dokumenata za nasleđivanje i testament, uz dugogodišnje iskustvo i saradnju sa sudskim tumačima, na preko 30 jezika. Mi vam nudimo kvalitetan, brz, i povoljan prevod i overu dokumenata za nasleđivanje i testament, uz poštovanje vaše privatnosti i diskrecije. Tu smo da vam pomognemo da rešite sve pravne i administrativne probleme koji se tiču vašeg nasleđa i testamenta.

Potrebno je da dostavite originalne ili overene kopije dokumenata koje želite da prevedete i overite. Možete ih poslati poštom, kurirskom službom, ili ih doneti lično.Mi ćemo angažovati sudskog tumača za jezik na koji želite da prevedete dokumenta. Sudski tumač će prevesti i overiti dokumenta u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od obima i složenosti dokumenata a zatim ćemo vam uručiti prevedena i overena dokumenta koja možete preuzeti lično u našoj agenciji, možemo vam ih poslati poštom, kurirskom službom, ili elektronskim putem.

Nalazimo se na adresi Aleksinačkih rudara 10a (kod opštine Novi Beograd i Prvog osnovnog suda), možete nas posetiti lično a možete nas i kontaktirati putem telefona 060/5455-484, 064/944-18-58, slanjem e-maila tumac.beograd@gmail.com ili posetiti našu veb-stranicu (www.sudski-tumac-beograd.com), gde možete naći više informacija i o ostalim uslugama koje pružamo, cenama, jezicima i referencama.