O nama

Sa više od 5 godina pružanja usluga prevođenja za engleski jezik sa ili bez overe sudskog tumača, možemo vam pomoći kada neka međunarodna institucija zatraži engleski prevod sa ili bez overe sudskog tumača. Ako planirate da poslujete u zemljama u kojima se engleski koristi kao zvanični jezik, selite se u inostranstvo ili studirate, možemo uraditi prevod na engleski jezik sa overom sudskog tumača.

Koje zemlje traže prevod dokumenata sa overom sudskog tumača?

Neće svaka zemlja tražiti prevod dokumenata sa overom sudskog tumača, jer ih zahtevaju samo zemlje članice Haške konvencije iz 1961. godine.

Apostille, pečat koji koriste sudski tumači, je stvoren radi pojednostavljenja prihvatanja pravnih dokumenata od strane zemalja potpisnica. Ako je prevod sudskog tumača sa pečatom iz jedne zemlje članice Haške konvencije priložen nekom dokumentu, izvodu venčanja ili drugom pravnom dokumentu, i predat nekoj instituciji u drugoj zemlji članici konvencije, tada nije potrebno dalje ocenjivanje ili legalizacija činjenica koje u dokumentu stoje.