Prevodi medicinske dokumentacije i istorije

Blog » Prevodi medicinske dokumentacije i istorije

Kada putujete u inostranstvo, emigrirate u drugu zemlju, pohađate školu, idete na lečenje u drugoj zemlji itd. verovatno ćete morati da dostavite svoju medicinsku istoriju. Ako vam je dokumentacija na jeziku koji je različit od jezika zemlje u koju putujete, obično ćete morati da dostavite njen overen prevod na engleski jezik ili jezik drugi odgovarajući jezik.

Medicinski karton (npr. imunizacija, istorija bolesti, itd.) na stranom jeziku može zahtevati prevod sudskog tumača za engleski jezik sa overom ako se dostavlja kao dokaz o prethodnoj zdravstvenoj istoriji.

U mogućnosti smo da obezbedimo usluge prevoda medicinske dokumentacije sudskog tumača za engleski jezik za bilo koji dokument ili situaciju. Prevodimo sve dokumente koji koriste medicinsku terminologiju, a prevode rade sudski tumači-specijalisti sa dovoljnim iskustvom u medicinskoj profesiji.

Ako imate pitanja u vezi sa prevodom ili sudskim tumačenjem vaše medicinske dokumentacije na engleski jezik, kontaktirajte nas i obavestite o specifičnostima vaših dokumenata, nameni i količini.

Prevod medicinske istorije sa overom sudskog tumača

Za većinu prevoda dokumenata medicinske istorije biće potrebna usluga prevoda na engleski sa overom sudskog tumača u kom ćete dobiti overen prevod od reči do reči dostavljen na memorandumu, uključujući potpisan i pečatiran sertifikat o tačnosti prevoda. Cena sudskog tumačenja medicinske dokumentacije sa overom zavisi od vrste i količine dokumenata a određuje se nakon procene. Zatražite besplatnu procenu prevoda medicinske dokumentacije sa overom na engleski jezik, a mi ćemo vam dati svoju ponudu.