Prevodilac za engleski jezik

Za izuzetne usluge prevođenja na engleski, ne morate tražiti dalje od FLASH PREVODILAC agencije. Naši sertifikovani lingvisti mogu pružiti najkvalitetnija rešenja za prevod na engleski jezik, kao i prevod sa engleskog jezika, na vreme i u skladu sa budžetom. FLASH PREVODILAC agencija garantuje da će svi vaši prevodi na engleski jezik i sa engleskog jezika uvek zadovoljavati najstrožije standarde kvaliteta i tačnosti.

Kontaktirajte FLASH PREVODILAC agenciju za engleski jezik još danas za besplatnu i brzu procenu prevoda na engleski ili sa engleskog jezika.

Usluge prevoda za engleski jezik uključuju:

 • Prevod tekstova za sajtove – lokalizacija sa i na engleski jezik
 • Prevod dokumenata sa i na engleski jezik
 • Simultano prevođenje za engleski jezik
 • Lektura i korektura prevoda sa i na engleski jezik
 • Konsekutivno prevođenje za engleski jezik
 • Prevod marketinškog materijala sa i na engleski jezik

Kao jedna od malog broja pouzdanih agencija za prevod za engleski jezik, FLASH PREVODILAC nudi specijalizovana rešenja za prevođenje engleskog jezika i srodne poslovne usluge za brojne delatnosti.

Oblasti prevoda za engleski jezik

Medicina, tehnika, tehnologija, farmacija, naučna istraživanja, prava, bankarstvo, finansije, sudstvo, sudska medicina, patenti, poljoprivreda, veterina, IT, software, hardware, elektrotehnika, prirodne i egzaktne nauke, metalurgija, uputstva za upotrebu raznih uređaja, termotehnika, elektro instalacije, el. struja, i još mnoštvo toga.

Naši prevodi sa i na engleski jezik su pod nadzorom eksperata u traženoj oblasti, koji će uvek svojom stručnošću potvrditi tačnost i terminološku preciznost prevoda. 

PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK ZA SAJTOVE

 

Prevod sajtova na engleski jezikPrevod - lokalizacija sajtova sa i na engleski jezik nosi brojne izazove specifične za platformu, ali oni koji pišu kvalitetan tekstualni sadržaj za sajtove ne treba da brinu.

Prevodioci za engleski jezik agencije FLASH PREVODILAC poseduju znanja, kako iz oblasti stručne terminologije, tako i u pogledu optimizacije prevoda teksta za sajt na engleski jezik.

Prevođenje sajta sa i na engleski jezik je veoma brzo, jeftino i kvalitetno, a ugradnju prevedenih tekstova možete uraditi i sami.

 

PREVODILAC ZA ENGLESKI ZA RAZNE OBLASTI

 

Prevod na engleski jezik za brošure, knjige, uputsva i dokumentaFLASH PREVODILAC pruža i usluge prevođenja knjiga, brošura i drugih dokumenata sa i na engleski jezik. Među dokumenti ma za koje se prevod sa i na engleski jezi k najviše traži izdvajamo:

 • Priručnici / Korisnička uputstva
 • Tehnička dokumentacija proizvoda
 • Ambalaža za proizvode iz svih oblasti
 • Marketinški materijal – flajeri, brošure, katalozi...
 • Ugovori i drugi pravni dokumenti
 • Elektronske knjige i razne skripte

  Prevođenje ovih materijala zahteva značajne jezičke veštine i tehničku ekspertizu kako bi se prikupile odgovarajuće nijanse jezika i efikasno prenelo značenje.

FLASH PREVODILAC ima stručne lingviste-prevodioce za engleski jezik sa višegodišnjim iskustvom.

 

SIMULTANO I KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE SA I NA ENGLESKI JEZIK

 

Simultano i konsekutivno prevođenje na engleski jezikKonsekutivni prevod za engleski jezik

FLASH PREVODILAC nudi usluge konsekutivnog prevođenja za engleski jezik. Najčešće korišćeni u pojedinačnim ili malim grupama, naši konsekutivni prevodioci za engleski jezik održavaju striktne standarde profesionalizma i poseduju izuzetne jezičke i međuljudske veštine kako bi olakšali interakcije između dva (a ponekad i više) govornika za koje se prevod na engleski jezik vrši.

 

Simultani prevod za engleski jezik

Simultano prevođenje se koristi za velike konferencije ili sastanke i / ili okruženja u kojima su potrebna dva ili više jezika, simultano tumačenje je mnogo složeniji i naporan proces od konsekutivnog tumačenja. Tumači sede u izolovanoj kabini, slušaju zvučnika preko slušalica i govore prevod u mikrofon, koji se bežično prenose na slušalice koje nose članovi publike. Ponekad se naziva tumačenjem tipa U.N., a za ovu uslugu potrebni su obučeni prevodioci i specijalizovana oprema što može obezbediti FLASH PREVODILAC.

 

 

KONTAKT

Sudski tumač i prevod - Agencija FLASH

Aleksinačkih rudara 10a (pored PRVOG OSNOVNOG SUDA I OPŠTINE NOVI BEOGRAD - (Bul.Nikole Tesle 42 A), Novi Beograd

Mob: 060 54 55 484

Fix: 011 319 4 666 radnim danom od 09 do 17h

E-mail: tumac.beograd@gmail.com

Žiro račun:190-13310-21