Prevodilačke usluge za školovanje u inostranstvu

Blog » Prevodilačke usluge za školovanje u inostranstvu

Kada se prijavljujete u školu sa sedištem u drugoj zemlji, prijemna kancelarija obrazove ustanove će zahtevati procenu i verifikaciju vaših dosadašnjih dostignuća. Za procenu i verifikaciju dokumenata na engleskom jeziku će biti potreban overen prevod sudskog tumača za engleski jezik, koji mi možemo obezbediti.

Prevodi za podnošenje prijave za upis

Prijave za upis na koledže, univerzitete i u druge obrazovne ustanove u inostranstvu će zahtevati overen prevod na engleski jezik za sve dokumente na stranom jeziku, popunjen u formatu red po red, reč po reč. Najčešći dokumenti koji se podnose koledžima i univerzitetima uključuju izvode iz matične knjige rođenih, transkripte, pasoše, kao i dokumenta koja prikazuju do sada stečeno školsko obrazovanje.

Važno je napomenuti da evaluacija i/ili konverzija ocena nisu deo prevoda sudskog tumača za engleski jezik i da će morati da ih završi specijalista nakon što se prevod završi. Za svako pitanje u vezi procene akreditiva ili za više detalja o tome kako su procena akreditiva i prevod povezani, možete nam se obratiti e-mailom ili telefonom.

Pre zahteva za prevodom i overom sudskog tumača za engleski jezik, obavezno proverite specifične zahteve primaoca jer oni mogu da variraju od slučaja do slučaja. Ako imate pitanja o prihvatanju prevoda koje vrše naši sudski tumači za engleski jezik, kontaktirajte nas sa listom zahteva primaoca i mi ćemo pregledati zahteve kako bismo utvrdili da li će naš prevod biti prihvaćen.

Možemo dostaviti završene prevode na način po vašem izboru, kurirskom službom ili poštom.

Overeni prevodi sudskog tumača za engleski jezik

Većina prevoda bilo koje vrste dokumenata za upis na univerzitet u inostranstvu će zahtevati našu sertifikovanu prevodilačku uslugu sudskog tumača za engleski jezik. U ovom slučaju ćete dobiti prevod od reči do reči dostavljen na memorandumu, uključujući potpisan i pečatom overen sertifikat o tačnosti prevoda. Cena prevoda sudskog tumača za engleski jezik sa overom zavisi od vrste i količine dokumenata i određuje se nakon procene. Zatražite besplatnu ponudu za usluge sudskog tumača za engleski jezik kako biste uspešno pripremili dokumentaciju za nastavak školovanja u inostranstvu.